Vloženo 6. 6. 2005  
TECHNOLOGIE
PowerLine (PowerNet) - Novinky
.
Rozdělení PowerLine (PowerNet) technologie
Technologie PowerNet doznala za posledních cca 10 let bouřlivého rozvoje. V současné době lze identifikovat čtyři základní vývojové typy technologie pro přenos dat po netipických sítích.
 1. Úzkopásmová technologie, která byla vyvinuta v druhé polovině devadesátých let. Jejím představitelem byla např. Švýcarská společnost ASKOM. Technologie se vyznačovala vcelku malou rychlostí přenosu dat a prakticky se jí nedostalo zásadního uplatnění. Byla určena pro přenos po elektrické síti nn.
 2. Širokopásmová technologie - 14 Mbps standardu HomoPlug 1.01, technologie je určena pro přenos dat po elektrických sítích nn.
  Její počátky sahají do roku 2000, adaptery jsou realizovány na čipu INTELON a typickými dodavately jsou kanadská společnost Corinex, německá společnost Develo a další. Více informaci je uvedeno na předchozích stránkách.
 3. Šírokopásmová technologie - 120 Mbps, technologie je určena pro přenos dat po telefonních a koaxiálních rozvodech.
  Je realizována na čipu se standardem HPNA3.0. Produkty této rodiny byly představeny veřejnosti na podzim v roce 2003. Dodavatelem je mimo jiné i společnost Corinex.
 4. Širokopásmová technologie - 200 Mbps, technologieje je určena pro přenos dat po elektrických sítích nn a vn.
  Byla představena v roce 2004 a je založena na čipu španělské výroby DS2. Vyznačuje se hiearchickou strukturou a tudíž je k dispozici několik typů zařízení s přesným určením místa použití. Výrobci zařízení jsou například kanadská společnost Corinex, francouská společnost Defidev ........... Obě uvedené společnosti v zařízeních používají tzv. rodinu čipů DSS90xx (bude o nich řeč níže). Technologie má v současné době dvě základní varianty a jejich zásadní rozdíly budou zřejmě ve výstupním výkonu, použití v topologii sítí a tím samozřejmě i v ceně.
  • Outdor - adaptery (modemy) tohoto typu se budou užívat pro tzv. "Last Mile" a jejich použití bude možné i na elektrických rozvodech vysokého napětí (22 kV). Adaptery jsou v zásadě trojího druhu tvořící síťovou hierarchii.
   • Hed-End = základní prvek pro "Last Mile", které využívá pro přenos i rozvody vysokého napětí. Jsou obvykle umístěny v místech , kde lze přivést široký kanál optickým kabelem, mikrovlným kanálem, případně satelitem (rozvodna, trafostanice). Výrobci hovoří o tom, že pro ně nebude překážkou transformátor, velké rozvodové skříně apod. a jejich dosah bude možno měřit až na jednotky kilometrů. Otázkou bude možnost jejich provozování z hlediska EMC. Pro dosažení stanovených parametrů musí používat zřejmě vyšší vysílací výkony. V současné době se o možném standardu vedou diskuse i v příslušných komisích EU.
   • Opakovač (Repeater) = zařízení sloužící k obnově vf signálu, tedy ke zvýšení dosahu. Zajímavostí je, že se s největší pravděpodobností jedná o zařízení indukčního charakteru použitelné pro vzdušná i kabelová vedení.
   • Koncový adapter = může být ve dvou verzích, jedna pro vstupní domovní brány a druhá ve verzi koncového uživatelského adapteru, vlastně indorové zařízení (bude zřejmě záležet na tom, jaké řešení přijmou jednotlivé společnosti.
  • Indor - adaptery slouží pro vytváření vnitřních sítí typu "Last Foot" a mohou se stát do určité míry i konkurencí strukturované kabeláže. Disponují vysílacím výkonem srovnatelným s adaptery standardu HomePug 1.01 a proto lze předpokládat jejich hromadné nasazování ve velmi krátké době.
V této části bych rád představil novou technologii kanadské společnosti Corinex
Corinex AV 128 Mbps:
Corinex AV 128 Mbps

Technologie založena na čipu standardu HPNA3.0, který je schopen vyššího přenosového výkonu až do 128 Mbs. Používá FDM modulaci a pracuje podobně jako u systémů ADSL.
Zařízení je bezobslužné a adaptibilní - což znamená, že automaticky přizpůsobuje rychlost přenosu kvalitě linky a to dle výrobců v rozsahu 4 - 128 Mbps. Dle výrobců je možná spolupráce 12 zařízení na sdíleném telefonním vedení (paralelky). Někteří výrobci tvrdí, že je možná spolupráce až 25 zařízení (osobně bych se přikláněl k nižšímu počtu, krom toho, kde je tolik paralelek). Corinex poskytuje možnost propojit až 136 adapterů, ovšem s použitím speciálního switch jak je uvedeno níže.

V současnosti jsou dostupny dva typy zařízení:

 1. AV 128 - Telefonní bridgeVA Phoneline Ethernet bridge - Zařízení je určeno k realizaci datových sití na telefonních rozvodech, případně jiném párovém kabelu (rozhlas po drátě a pod.). Dosah zařízení je až 700 m (dle výrobců). Adapter i při přenosu dat zachovává možnost využít linku k jejímu primárnímu určení, to jest v případě telefonní dvojlinky, klasickému telefonováni.
  Zařízení je osazeno dvěmi konektory RJ 11 pro připojení telefonní linky a telefonního přístroje a dvěma porty s konektory RJ 45 pro připojení 10/100Base-TX zařízení s automatickou detekcí, porty jsou charakteru switche.

  Samo o sobě nic převratného
  . Zařízení bylo původně vyvinuto především pro použití v USA, kde není nic mimořádného, že je v obytném domě i 10 paralelních telefonů.

  ALE !! V současnosti je testován 14 portový CORINEX switch!

  Co to znamená:
  Představte si panelák, který má např. 90 bytů. Jediným rozvodem, kromě elektrické sítě, je vždy k dispozici telefonní rozvod.
  S využitím switch, v kaskádovém zapojení lze během okamžiku mít zasíťován celý barák "pseudostrukturovanou kabeláží" s možností komunikovat rychlostí až 128 Mbps bez jediného kopnutí, bez položení jediného metru nového kabelu!!

  Přitom switch má konektory pro propojení s URO (Ústřední telefonní rozvod v baráku, kam jsou dovedeny dráty z telefonní ústředny) a tudíž je každé lince, která je do ustředny zapojena, plnohodnotně zachována možnost telefonování bez jakéhokoliv omezení. V tomto zapojení pracují adaptery vlastně každý na svém páru a proto je celá kapacita přenosu využívaná právě pro jediného uživatele, stejně jako v klasické strukturované kabeláži.

  Nutnost pro takovéto použití bude získání příslušné certifikace a zřejmě i povolení od ČTÚ tak, aby Český Telecom nemohl bránit v použití těchto zařízení v panelákových komplexech.
 1. AV 128 - CableLan adapter pro TV rozvodyAV CableLan adapter - zařízení je principielně totožné s výše popsaným telefonním bridge a platí pro něho i stejné závěry co se týká počtu použitelných prvků v síti apod. Zařízení je vybaveno dvěmi konektory pro připojení koaxiálních kabelů, jeden pro připojení do TV rozvodů a druhý pro připojení TV přijímače.
  Zařízení jsem testoval a nezaznamenal jsem žádné interference ani v TV pásmech, ani v S-kanálech a ani v kanálech rozhlasového vysílání.
  Defakkto jedinou podmínkou pro použití je, že TV rozvody musí být osazeny zesilovači s tzv. zpětným kanálem (tedy pokud v cestě signálu jsou zesilovače) a u pasivních rozbočovačů jejich obousměrností s frekvenčním pásmem od 5 MHz.
  Dosah zařízení lze očekávat až do 1000m koaxiálního kabelu. Při použití kvalitnějších koaxiálních kabelů, lze očekávat dosah i do 2000m.

Možnosti použití AV 128 HPNA 3.0:

Využití v režimu - Sdílení pásma Využití celého pásma
Sdílení pásma
Podobné pouřití jako adaptery HomePlug 1.01, tedy paralelní propojení adapterů. Jak bylo řečeno, doporučení je síťovat maximálně 12 adapterů AV.
Lze prakticky použít jakýkoliv párový kabel jako je telefonní dvoulinka (čtyřka), rozhlas po drátě. Vlastní použití je především v domácnosti, kde může být řada podvojných zásuvek, případně telefonní rozvod není využit vůbec (všichni mají mobil), nebo v domech kde je rozvod pro rozhlas po drátě.
Využití celého pásma až do 128 Mbps
Telefonní rozvody s využitím switch Corinex bude možno využít jako náhradu strukturované kabeláže (sice nesplňující kriteria kategorie 5, ale pro běžné domácí použití a použití pro menší společnosti naprosto dostačující pro většinu využívaných aplikací).
Dle popisu výrobce bude možno switche kaskádově zapojovat tak, že je možno vytvořit síť pro skupinu až o 136 přípojných bodech. Switch má bránu - router  pro  připojení  WAN  linky  až do rychlosti 4 Mbps.
Nedostatky:
 1. K zařízení není dodáván žádný software, který by zařízení identifikoval v síti prostřednictvím MAC adres (IP adres) a není vybaveno ani žádným "agentem", který by umožňoval jakoukoliv dálkovou správu zařízení. Jediná indikace funkce, která existuje, jsou LED diody oznamující možnost komunikace a pak vlastní fakt, že počítače jsou propojeny (Internet je připojen). To platí zatím pro tuto dobu.
 2. Nevím zdali je to nedostatek, ale u těchto zařízení nelze měnit jakýkoliv parametr přenosu včetně bezpečnosti jako je tomu například u adapterů standardu HomePlug 1.01.