Vloženo 8. 6. 2005    
TECHNOLOGIE
PowerLine (PowerNet) - Novinky
Corinex AV Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps
AV Powerline Ethernet Adapter - OBECNĚ
Adapter Corinex je osazen čipem DS2 z rodiny DSS90xx, konkretně čipem DSS9001. Vlastnosti a parametry adapteru jsou dány Firmware Spirit 1.1.40, vlastnostmi čipu a vlastnostmi integovaného čipu DSS7700.

Vlastnosti SSD9001
Čip obsahuje paměť pro 64 MAC adres a je schopen v modu access pointu komunikovat s maximálně 32 sousedními uzly (srovnání s HomePlug, který má paměť pouze pro 16 MAC adres a nemá režim access point).
Je schopen zabezpečit současný běh několika aplikací v souladu s QoS požadavky na šíři pásma a odezvu, lze nastavit 8 stupňů priorit.
Podporuje multicasting ve dvou režimech (všem uživatelům, nebo pouze těm, keří pakety požadují) a je zároveň vybaven obvody pro zpracování VoIP.
Bezpečnost je řešena ve dvou úrovních, první úroveň tzv. "izolace sítě" prostřednictvím síťového identifikátoru (hesla) a vlastním silným šifrováním s použitití principů 3DES a DES.
Základní vlastnosti čipů rodiny DSS90xx
mac
Tab.1 Maximální počet sousedních uzlů
nodes
Tab.2 Maximální počet MAC adres
Všechny čipy rodiny DSS00xx jsou schopny pracovat z hlediska použitých kmitočtů ve 12 režimech v pásmu 2 až 34 MHz, a lze proto jejich vysílání přispůsobit národním normám. Firmware Spirit 1.1.40 tuto možnost u dodávaných zařízení redukuje na automatické nastavení dvou vysílacích režimů a to pro navazování spojení (využíváno pásmo 2 až 33 MHz) a běžná činnost (spojení je realizováno a je využíváno pásmo 13,3 až33,3 Mhz).

Vlastnosti DSS7700
Je čip osazený nízkošumovými zesilovači s malým zkreslením a vysokou citlivostí s určením pro obvody OFDM s vysokou hustotou nosných kmitočtů.
Je zároveň osazen speciálním 48-pinovým interface umožňujícím programové řízení jednotlivých nosných OFDM a tím vytváření "vykonové masky". Frimware Spirit 1.1.40 tuto vlastnos nepodporuje.

Z výše uvedeného a s přihlédnutím k faktu, že výstupní výkon adapteru je nastaven stejně jak u adapterů standardu HomePlug 1.01, lze odvodit, že uvedený adapter je typickým představitelem koncového uřivatelského zařízení, vhodného k realizaci sítí v domech, panelácích, malých a středních firmách a všude tam, kde je nutno rychle, levně a operativně vybudovat vysokorychlostní datovou síť vhodnou nejen pro klasické datové přenosy, ale i pro multimediální aplikace.

AV Powerline Ethernet Adapter - ZKUŠENOSTI
K testování jsem měl k dispozici dvojici AV ethernet adpterů. Jak je patrno z obrázku, zařízení této serie se vzhledem neliší od adapterů standardu HomePlug typu "DeskTop". Výrobce sdělil, že v nejbližší době bude výrobek inovován a zřejmě dojde ve vzhledu ke změně, zatim ve změně barevného provedení.

První dojem
Krabice obsahuje obvyklou sestavu - adapter, síťový a ethrnet kabel, návod v angličtině a CD se software (na CD je podrobný instalační manuál).

Vlastní zapojení je naprosto jednoduché a bezproblémové. Při instalaci je vlastně zřejmý první viditelný rozdíl od HomePug, každý adapter má vlastní IP adresu a tak stačí nakonfigurovat počítač pro komunikaci v zadaném rozsahu adres. Úvodní obrazovka

Po zadání IP adresy do prohlížeče a uvedení přístupového hesla se zobrazí úvodní obrazovka uživatelského rozhraní.
Úvodní obrazovka se základními údaji umožňuje změnu parametrů pro nastavení adapteru, viz. obrázky v pravo.

Úvodní obrazovka zobrazí základní informací o vlastním adapteru jako je jeho MAC adresa, IP adresa, typ provozované sítě a další informace o provozním nastavení. Kromě toho ale zobrazí i informace o ostatních adapterech, které komunikují ve stejné PowerNet síti, jako ten, který je připojen k PC.
Jde zejména o informace o aktuální možné rychlosti komunikace mezi adaptery a to jak o příjmu tak i o vysílání, (nejde zde pouze o tok dat, jak je tomu u HomePlug adapterů, ale o reálnou přenosovou rychlost) a samozřejmě MAC adresa daného adapteru.
Identifikace adaptrů prostředníctvím IP je velmi dobré řešení, umožňující dálkovou spravu každého adapteru z jediného místa sítě včetně možnosti správy přístupem z Internetu.

AV Ethernet Adapter 200 Mbps
AV Ethernet adapter 200 Mbps


              1.                       2.                      3.
Nastavení 1. část  Nastavení 2. část  Nastavení 3. část
Web rozhraní pro nastavení AV 200

Po kliknutí na jednotlivé obrázky se tyto zvětší. Ukazují jednotlivé prvky pro nastavení, uvádím stěžejní:
- restart
- download nového Firmware
- nastavení IP pro komunikaci s adapterem

- nastavení typu sítě a režimu adapteru (access/endPoint)
- nastavení kmitočtové šířky pásma (PHY Config.)
- nastavení priorit pro přenos a multicastingu

- nastavení bezpečnostních atributů
- nastavení aplikačních priorit dle QoS

   

První zkušenosti z provozování AV 200
Po zapojení a připojení k PC, nastavení základních parametrů, komunikace probíhala naprosto bez problemově po celou dobu, co byly adaptery zapojeny ( adaptery byly zapojeny po dobu 72 hodin). Komunikace byla podstaně Měření přenosové rychlosti na AV 200 Mbps svižnější než u HomePlug standardu, jak by také ne, že .
Vlastní přenos dat jsem testoval prostřednictvím kopírování velkého AVI souboru. Průměrná přenosová rychlost byla okolo 30 Mbit/s.

Komunikace je zobrazena na obrázku v pravo (zelená - pouze upload, zelená a žlutá - upload a download zároveň, červená - pouze download ).

Přestože komunikace probíhala velmi stabilně, očekával bych přeci jen ještě o něco vyšší přenosový výkon. Domnívám se, že je to daň za snahu udržet vysílací vysokofrekvenční výkon na úrovni, která zabezpečuje dodržování norem pro rušení. Předpokládám, že v budoucnu bude dodán firmware, který bude umožňovat měnit " výkonovou masku" a bude proto možno použít i o něco vyšší výkon. Určitě vliv mají i ne příliš kvalitní elektrické rozvody.

Nastavení 1. část

Schéma, jak jsem měl zapojeny AV 200 ethernet adaptery
Zařízení AV 200 jsem testoval v panelákovém bytě stáří cca 25 let. Elektrický Schéma měření v panelovém bytě rozvod je řešen na hlinikových drátech a je spíše horší kvality. V bytě je realizována jednofázová soustava s několika samostatnými okruhy jištěnými vlastními jističi. Viz obrázek v levo.
V bytě jsou realizovány kabelové datové rozvody běžným kabelem s kroucenými páry. Datová siť je instalována ve všech místnostech bytu. prostřednictvím switch 10/100M. Internet je poskytován prostřednictvím LAN od providera. Rychlost připojení je 128 Mbit/s (nic moc, ale zatím nemáme lepšího poskytovatele za rozumný peníz).
Se zařízením AV 200 a notebookem jsem běhal po bytě a zapojoval adapter do jednotlivých okruhů. V cestě datového signálu byly vždy jeden nebo dva jističe. Datová komunikace kolísala v rozmezí od 12 do 50 MHz, ale přenos byl vždy 100% zabezpečen. Kolísání přičítám nekvalitnímu provedení rozvodů. I přez určité úpravy je skutečně velmi nekvalitní. Na PowerNet síti jsem provozoval i různé apllikace včetně simulace Video on Demand. Veškeré přenosy byly bez jakýchkoliv problémů. Simulaci Video on Demánd jsem provozoval i obousměrně ve stejný okamžik. V tomto případě se projevilo trhání na notebook, ale příčinu jsem viděl v tom, že prostě noťas nestíhal.
Nedostatky:
  1. Nemožnost nastavování některých výkonových parametrů, i když to čipy umějí. Je to alespoň u této verze Firware.

ELEKTROMĚRY - Produkt AV 200 je na tom z hlediska průchodnosti přes elektroměry rozhodně lépe než produkty standardu HomePlug. Je to zřejmě výsledek využívání větší šířky pásma pro přenos vf signálu.
Zkoušel jsem provozovat síť mezi dvěma byty v paneláku a to ze třetího poschodí do 6 poschod, byty mají jednofázové napájení. V bytech jsem našel zásuvky, které umožňovaly komunikaci s průměrnou rychlostí 15 Mbps!! A to nemohu zaručit, že jsme připojeni na stejnou fázi. To je vcelku obdivuhodný výsledek, uvážím-li, že v cestě jsou dva starší klasické indukční elektoměry. Zajímavostí bylo, že jsem v bytě kolegy takovou zásuvku objevil pouze jednu. Přičítám to naprosto nevyhovující elektrické instalaci.

V prověřování vlastností budu pokračovat a výsledky budu průběžně doplňovat.


A uplně na závěr Link na " Live" kameru do Virginie ve Státech,  která sleduje  rušnou  křižovatku  a  obraz je distribuován na vzdálenost 2 mil po elektrickém vedení nízkého napět) do centra místního šerifa (rychlost obnovy závisí na rychlosti připojení, kamera snímá orázky po 1 vteřině - prý).
Projekt realizovala společnost ibec, která se ve Státech zabývá přenosem dat po elektrickém vedení v provedení Outdoor a velice úzce kooperuje se společností Corinex.
Ve velmi krátké době přinesu informace o těchto adapterech a doufám, že je obdržím k testování.
.