Obecné schema
 
 
Základní řada adapterů HomePlug 1.01
 
ETH adapter
Ethernet adapter
Základní adapter typu DeskTop pro tvorbu datových sítí s rozhraním Ethernet.
Konektor RJ-45
Cena: 90 USD
ETH adapter WalMount
Ethernet Wall Mount
Varianta předchozího typu v podobě "nabiječky". Parametry a použití je totožné.
Cena: 84 USD
USB adapter
USB adapter
Základní prvek pro tvorbu datových sítí typu DeskTop s rozhraním USB. Konektor - USB
Cena: 91 USD
PowerNet router
Router

Klasický malý router se standardními možnostmi.
1 konektor RJ 45 pro WAN
3 konektory RJ 45 pro LAN
1 připojení LAN vytvářeno v PowerNet síti

Cena: 133 USD
CableLan adapter
CableLan adapter

Adapter na rozíl od předchozích typů, realizuje komunikaci po koaxiálních (antenních) rozvodech. Výborná alternativa, když je problém s elektroměry.
1 konektor RJ 45
1 konektor pro koaxiální kabel

Cena: 109 USD
WiFi adapter
Access point (WiFi)
Běžné WiFi zařízení se standardními parametry pro komunikaci standardu 803.11b. Na elektrické straně HomePlug 1.01. Vhodné například pro propojení objektů.
Cena: 131 USD
diagnostická jednotka
Diagnostic Kit
Jednoduché zařízení pro orientační měření signálu PowerNet. Indikace síly signálu pomocí LED diod.
Cena: 82 USD
Poznámky k cenám:
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Přepočet na Kč je realizován dle kurzu ČNB v den objednávky.
Je uplatňován systém množstevních slev.
TECHNOLOGIE
PowerNet - HomePlug 1.01
technologie pro každého
Naše společnost velmi pečlivě sleduje trendy moderních technologií. Jednou z oblastí zájmu je i PowerNet technologie. (Její jiné označení je i PLC - Power Line Communication.)
Představitelé YANTAR, spol. s r.o. velmi těsně, v tomto oboru, spolupracují se světovým lídrem kanadskou společností Corinex Global. Společnost YANTAR se podílí i na testování jednotlivých produktů a na jejich distribuci na trhu v České republice. Na těchto stránkách se rádi podělíme o svoje zkušenosti.
 
Základní prvky (adaptery) PLC technologie standardu HomePlug 1.01 jsou realizovány na čipu americké firmy INTELON a jsou určeny k realizaci datových sítí s využítím bytových rozvodů elektrických sítí nízkého napětí 230 V/50 Hz.
Princip:

Princip OFDMOFDM - Ortogonální frekvenční dělení kmitočtového pásma.
Kmitočtové pásmo 4,3 MHz až 20,9 MHz je rozděleno na 84 přenosových kanálů.
V jednotlivých kanálech je v reálném čase čipem provedeno vyhodnocení jeho vhodnosti pro přenos.
Vhodné kanály použity, nevhodné blokovány - odpovídá přenosové rychlosti.
Vlastně obdoba komunikace s rozprostřeným spektrem a výběrovým příjmem.
Kmitočty jsou vybírány prostřednictvím výpočtu  pomocí Fourierovy transformace, čímž je velmi účinně potlačeno rušení harmoniskými kmitočty

Základní parametry:

Přenosová rychlost je maximálně 14 Mbit/s (tok dat).
Dosah je do 200 m na napěťovém okruhu.
Reálná přenosová rychlost 2 Mbit/s až 11 Mbit/s v závislosti od kvality elektrické sítě.
Spolupracující PLC adaptery sdílí společně pásmo.
Je to tedy analogie "lehké ethernet" sítě 10M, nebo sítě 10M realizované porstřednictvím HUB.
Vzhledem k vlastnostem čipu, doporučeno na jednom segmentu do 16 adapterů.
Implementovaná bezpečnost - kriptografiké šifrování 54-bitovým klíčem.
Adaptery mají vystaven certifikát EZÚ Praha o tom, že splňují příslušné normy o provozu v ČR z hlediska provozování elektrických zařízení a elektromagnetické koexistence.
Na základě certifikátu mají zařízení vystaveno prohlášení o shodě.

Možnosti použití:

Možnosti použitíZařízení jsou velmi dobrou alternativou a přímým konkurentem pro WiFi sítě a pro sítě menšího rozsahu v kancelářích, bytech a obytných domech pro propojení počítačů, sdílení tiskáren apod.
Použití PLC adapterů je jednodušší, bezpečnější a spolehlivější.
Nespornou předností je budování sítí bez jakýchkoliv stavebních úprav, pokládání korýtek, kanálků, vrtání stěn, nebo pokládání volně ložených kabelů.

Naopak zařízení tohoto typu si v žádném případě neklade ambice konkurovat strukturované kabeláži.
DOPORUČENÍ - pokud stavíte nový objekt nebo provádíte rekonstrukci, VŽDY stavte kabely! V rozpočtu je to zanedbatelná položka a rozhodně se to vyplatí. Bohužel pro majitele, stále se na to v současné výstavbě zapomíná.

REÁLNÉ UPLATNĚNÍ

  • Alternativa pro distribuci Internetu "Last Foot" v bytech, domech, panelácích,
  • Rozvod Internetu v hotelech, penzionech apod.,
  • Home Office - počítačové sítě v bytech pro zábavu i práci,
  • Nejlepší varianta pro malé sítě lékařských ordinací, účetních a advokátních firem, auteservisů apod.,
  • Výstavba sítí, kde jsou vyloučeny stavební úpravy (památkově chráněné objekty),
  • Multimediální aplikace - rychlá realizace kamerových dohledových systémů, VoIP,
  • Budování "okamžitých" sítí - krizové řízení, akce, semináře, přednášky, soutěže (HRY).
Měření rychlosti toku dat

Měření I.Měření prostřednictvím Diagnostic Kit (DK).
Měření je pouze orientační! Někdy zavádějící. Měřič je řešen jen jako pásmová propust.
Vysílač DK zapojíme do zásuvky, od kud chceme zjistit dosahy. S přijímačem pak postupujeme od zásuvky k zásuvce a zjišťujeme úroveň signálu dle počtu rosvícených LED diod.
Přijímač DK lze také s úspěchem použít jakoorientační měřič rušení.

.
Měření II.Měření prostřednictvím adapterů a PC.
S využitím utility Setup Tool, které je na CD u každého adapteru a PC - notebook, lze provádět velmi přesná měření, jejichž výsledkem jsou číselné hodnoty uvádějící rychlost toku dat. Z obrázku je způsob zcela patrný. Je lhostejné, který typ adapteru je použit.Je nutné si uvědomit, že měříme tok dat na fyzické vrstvě, hodnota se pak liší od skutečné přenosové rychlosti. Snížení rychlosti je na úkor redundance potřebné k zabezpečení přenosových protokolů, redundance na úkor bezpečnosti - šifrování a na úkor redundance spolehlivosti - opakování v důsledku chybovosti přenosu.
 
Nedostatky:

Problémy s klasickými indukčními "Křižíkovskými" elektroměry.
Problémy s vícefázovými rozvody.
Nedostatky umíme vyřešit a překonat - pokud se chce.

.

Řešení I. ELEKTROMĚR - Problém lze řešit několika způsoby. Jedna možnost je využít vlastností šíření vf signálu po vedení.
Při souběhu vodičů, tak jak je uvedeno na obrázku (uvedeny minimální hodnoty), dochází k indukci signálu a jeho přenesení za elektroměr. Při tom dochází přibližně ke 30% ztrátě úrovně signálu.

.

Řešení II. FÁZE - Podobně můžeme řešit problém s fázemi. S využitím indukce signálu, jako v předchozím případě, při souběhu vedení v délce cca 50 cm (zkoušel jsem to v 7 podlažní budově, podotýkám s jednim elektroměrem a velmi kvalitními elektro rozvody) a signál byl ve všech zásuvkách daného rozvodu ve všech podlažích. Jiná možnost je naznačena na obrázku. Za cenu zvýšených nákladů (o cenu dvou adapterů a jednoho malého switche) dostaneme profi řešení.

Nutno podotknout, že úpravy, které souvisí s úpravou elektrických obvodů může provádět pouze osoba k tomu oprávněná !