Poslední úprava
5. 6. 2008
YANTAR, spol. s r.o.
Na Vinici 1733
250 01 Brandýs n/Labem
736 683 388
IČ: 27148041
DIČ: CZ27148041
Společnost Yantar s.r.o. je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 99915
.

.
Přenos dat po elektrické síti
230V/50Hz až 200 Mbps !!!
.
MONEY S3
.
Odkazy
.
Společnost YANTAR, spol. s r. o
Společnost byla založena v červnu roku 2004. Zakladateli a jedinými společníky jsou:
Ing. Jiří VOJTA - jednatel
Irena VOJTOVÁ - jednatel
Oba společníci v působnosti jednatele jsou oprávněni jednat jménem společnosti v celém rozsahu a samostatně v souladu se Společenskou smlouvou.
Ing. Jiří VOJTA
Odpovědný zástupce pro oblast Expertní inženýrství a poradenství, Zprostředkování obchodu a Specializovaný maloobchod.
*1950 v Hradci Králové,

Dvacetileté profesionální zkušenosti a odborné znalosti v oblasti řízení rozsáhlých projektů komunikačních a informačních systémů v ČR i na mezinárodní úrovni, včetně zkušeností v oblasti personální, objektové a systémové bezpečnosti,

Více jak dvacetiletá praxe ve vedení velkých a středních týmů a organizací, manažerské schopnosti řídit a motivovat projektové týmy a pracovní kolektivy, schopnost úspěšně rozhodovat a převzít odpovědnost za přijatá rozhodnutí (10 let řízení organizací přesahující tisíc osob).
Do roku 2002 ve státní správě odpovědný za výstavbu a provozování rozsáhlých komunikačních a informačních systémů,

Vzdělání:
  • Postgraduální studium kurzu bezpečnostní politiky a řízení obrany státu (1999 - 2000), VA Brno, University of Aberdeen, Evropská unie Brusel, ČR, Skotsko a Belgie,
  • Intensive English Language Training Course (1995), Canadian Forces Academy of Leadership and Languages, Borden, Kanada
  • Čtyřsemestrální postgraduální studium oboru spojovacích systémů s programovým řízením, digitální systémy na Českém vysokém učení technickém (1991 - 1993), Praha,
  • Vysokoškolské vzdělání Vojenská akademie (1974 –1978) Brno,
.
Irena VOJTOVÁ
Odpovědný zástupce pro oblast činnosti Účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.
*1952 v Brně,

Více než 25 leté profesionální zkušenosti v ekonomické sféře zejména v oblasti plánování finančních zdrojů a účetnictví. V posledních 15-ti letech praxe finanční účetní a hlavní účetní ve významné kapitálové společnosti působící na domácím trhu.
Vzdělání:
Gymnazium (1970) a následně ekonomická škola s maturitou (1976) Brno,
Právní a účetní kurzy související se změnami legislativy v oblasti ekonnomiky (1992, 1994, 2001, 2004, 2006, 2008), Praha.